header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Algemene Leden Vergadering (begroting & scenario)

maandag 24 oktober 2022   |   20:00 - 21:30   |   Clubhuis

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering deze zomer hebben de aanwezige leden voorlopig ingestemd met de gepresenteerde begroting. Vanwege het exploitatietekort is met de leden afgesproken dat het bestuur de tijd zou nemen om na te gaan wat mogelijkheden waren om de begroting sluitend te krijgen en met voorstellen en scenario's te komen.

Omdat een van de scenario's wellicht invloed zou kunnen hebben op het wel of niet opzetten van de blaashal heeft het bestuur ervoor gekozen om voor het doornemen en presenteren van de mogelijke scenario's een afzonderlijke vergadering uit te roepen. Tijdens deze vergadering zal als enige agendapunt de aangepaste begroting 2022-2023 zijn. 

Let wel, alle andere zaken kunnen niet hier besproken worden. Daarvoor vindt een 2e vergadering plaats in november. De vergaderstukken kunnen worden ingezien in de eigen omgeving van Lisa. Let op in de vergaderstukken staat 20.30 als starttijd, dit is echter 20.00.