header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Algemene Leden Vergadering (najaarsvergadering)

donderdag 24 november 2022   |   20:00 - 22:00   |   Clubhuis

Beste leden,


Op 24 november 2022 om 20 uur vindt op het Reigersnest de traditionele najaarsvergadering plaats. Het bestuur nodigt iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn. Voor de volledigheid vermelden wij dat ouders van jeugdleden ook van harte welkom zijn om namens hun kinderen hun stem uit te brengen. 

Zoals uit de agenda en de vergaderstukken blijkt zullen wij tijdens de vergadering het instellen van een communicatie commissie binnen de vereniging aan de leden voorleggen. Daarnaast zal een persoon binnen de kascontrole commissie volgens het rooster terugtreden. Mocht je belangstelling hebben om toe te treden tot de nieuw in te stellen communicatie commissie of aan de kascontrole commissie dan verzoeken wij je dit kenbaar te maken middels een reply op deze mail of middels een mail aan [email protected]

In te zenden verzoeken en stukken dienen uiterlijk 21 november 2022 aan het bestuur te zijn toegezonden.

Wij hopen jullie allen te kunnen begroeten op 24 november.

Met sportieve groet,

Het Bestuur