header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Algemene Ledenvergadering 7 oktober 2020

Nieuws afbeelding 23-9-2020
Beste leden MHC De Reigers,
 
Hierbij wil ik u allen uitnodigen voor het bijwonen van de najaars-ALV op woensdag 7 oktober 2020 om 20.00 uur in het clubhuis van MHC De Reigers. Deze ALV vindt als gevolg van de bekende Coronaperikelen later plaats dan u van ons gewend bent en is voorgeschreven in het Huishoudelijk Reglement.

De agenda ziet er als volgt uit:
  1. Opening voorzitter
  2. Concept notulen en besluitenlijst ALV 17 december 2019
  3. Jaarverslag en financieel verslag
  4. Begroting seizoen 2020 - 2021
  5. Contributiereglement 2020 - 2021
  6. Herbenoemen bestuursleden
  7. Ter stemming: Benoeming bestuursleden Ronald Duwel (penningmeester) en Esther Kroes (secretaris)
  8. Ingekomen stukken: arbitrageplan 2020-2025
  9. Rondvraag en sluiting
Wij verwachten rond 22.00 het officiƫle gedeelte van de ALV af te ronden.

Namens het bestuur,
F.J.P. (Frank) van de Werff
(aftredend) Secretaris MHC De Reigers

NB. Er geldt een limiet van 30 personen (met stemrecht). Aanmelden op voorhand verplicht via [email protected]