header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Infohoek - Arbitrage

Beste scheidsrechters en begeleiders,

Arbitrageplan 2020-2025


Spelregelcursus : deelname vrijwillig of verplicht
De KNHB verplicht elke hockeyclub in Nederland minimaal 1x per jaar een spelregelcursus te organiseren en af te sluiten met een theoretisch examen.

Deelname is verplicht voor alle A- en B-teams, zo ook bij MHC De Reigers.
Daarnaast staat bij MHC De Reigers deelname vrij voor elke C- of D-speler en bv ouders.
Van onze elftalcoaches wordt verwacht dat ook zij deelnemen, slagen en daarmee hun Clubscheidsrechterkaart (CS-kaart) uitgereikt krijgen.

De Reigers hanteert de volgende verdeling waar het gaat om verplichte deelname door spelers:
Verplicht :
alle spelers van A-teams (voor zover geen CS-kaart)
alle 1e jaars spelers van B1- en B2-teams
alle 2e jaars spelers van overige B-teams
elftalcoaches

Vrijwillig :
alle 1e jaars B3 en lagere teams
alle belangstellende C- en D-spelers
ouders en andere volwassen belangstellenden.
Deelname aan de cursus is gratis, de kosten worden gedragen door de vereniging.
Let wel: zij die verplicht zijn om deel te nemen en geen gehoor geven aan de oproep tot deelname riskeren te worden geschorst tot de CS-kaart wel is gehaald. Deze uitspraak is door de KNHB gedaan en zal zo nodig door de Arbitragecommissie worden opgelegd en uitgevoerd.
Bespaar uzelf en de vereniging de nare gevolgen daarvan.

De A- en B- spelers die een CS-kaart hebben gehaald kunnen en zullen door de Planner / Indeler worden ingezet als scheidsrechter op daartoe geschikt geachte wedstrijden: ook hier geldt de verplichting tot verschijnen (zie ook bovenstaand artikel over "Vervanging").
Nieuwe jonge scheidsrechters worden in hun eerste 2 wedstrijden met behulp van communicatie-apparatuur begeleid door een ervaren scheidsrechter.

Voor ouders is het fluiten van elftalwedstrijden geheel op basis van vrijwilligheid en daar vindt begeleiding plaats in de vorm van het samen met een ervaren scheidsrechter een elftalwedstrijd fluiten. MHC De Reigers kiest er vooralsnog niet voor om wedstrijden van 6- en 8-tallen van begeleide scheidsrechters (lees: spelleiders) te voorzien.


Vervanging scheidsrechters.
Op alle elftalwedstrijden worden scheidsrechters ingezet door de Planner / Indeler.
Daarbij worden de te fluiten wedstrijden zo veel mogelijk verdeeld over de diverse teams en daarbinnen per speler. De Planner / Indeler houdt daarbij rekening met de beschikbare informatie m.b.t. het nivo waarop iemand ingezet kan worden. Dat geldt ook voor de beginnende scheidsrechters die in de fase zitten van begeleiding in hun 1e of 2e wedstrijd.

Scheidsrechters krijgen ruim vooraf bericht per email over hun indeling en zijn zelf verantwoordelijk voor hun aanwezigheid op de bewuste speeldag. Spelers die als scheidsrechter begeleiding krijgen ontvangen tevens tijdig een emailbericht waarin aangegeven staat hoe laat zij aanwezig dienen te zijn en welke voorbereiding zij moeten treffen. De begeleiders komen speciaal voor die wedstrijden naar de club.

Het kan voorkomen dat er sprake is van omstandigheden waardoor een speler niet als scheidsrechter beschikbaar kan zijn. Het is echter aan deze scheidsrechter zelf om te zorgen voor vervanging door iemand van min of meer gelijk arbitragenivo; dus zit je nog in de begeleiding dan is een scheidsrechter die al veel wedstrijden heeft gefloten niet de gewenste vervanger en zal er verder gezocht moeten worden. Het verdient aanbeveling om daar de coach en/of teammanager in te betrekken.

Het als scheidsrechter niet verschijnen - NO SHOW - voor een wedstrijd kan gevolgen hebben voor de persoon in kwestie, bv schorsing als speler voor een thuiswedstrijd en zelfs leiden tot het besluit van de Arbitragecommisssie om voor het gehele team geen scheidsrechters in te delen.

Beloning scheidsrechterbegeleiders.
Binnen De Reigers is het gebruikelijk dat op de zaterdagen de scheidsrechters met een consumptiemunt beloond worden voor hun inspanning; voor de uitreiking is de coach of teammanager verantwoordelijk.

Veel wedstrijden van m.n. de lagere D- en C-elftallen worden gefloten door beginnende scheidsrechters die begeleid worden. Voor die wedstrijden ontvangt de coach of teammanager een 3e consumptiemunt welke bestemd is voor de begeleider die daar recht op heeft. Het is de verantwoordelijkheid van de coach of teammanager om ervoor te zorgen dat de 3 munten aan de juiste personen worden overhandigd.
Zowel de scheidsrechters als de evt begeleider mogen na afloop van de wedstrijd om de munten vragen.

Ouders fluiten de thuiswedstrijden van hun eigen kind.
Als Arbitragecommissie zijn wij blij met het feit dat een aantal ouders in het bezit is van een CS-kaart en daardoor het recht hebben om wedstrijden te fluiten. Meestentijds willen de ouders als scheidsrechter de wedstrijden van hun eigen kind fluiten. Begrijpelijk. Maar niet altijd optimaal.
Als zich een situatie voordoet waarbij meerdere personen zich hebben aangemeld als scheidsrechter voor een bepaalde wedstrijd, dan is het de vrijheid en verantwoordelijkheid van de indeler(s) om mensen in te delen die zij willen. Echter, betreft het een wedstrijd die volgens de indeler(s) geschikt en benodigd is om door nieuwe scheidsrechters onder begeleiding gefloten te worden dan heeft de keuze voor de nieuwkomers met begeleiding voorrang en kan er van discussie geen sprake zijn.
Voor het fluiten van een vast team kan geen garantie vooraf door de Planner / Indeler worden gegeven, noch kunnen er rechten aan worden ontleend. Het blijft dus een beetje 'geluk' als het toch weer passend gemaakt kan worden.

Gebruik van communicatieapp
Al enige tijd zijn wij als club geabonneerd op de fluit-app. 'RefCom4All'. Met deze app is het mogelijk om samen met je collega-scheidsrechter te communiceren tijdens het fluiten en zo elkaar te ondersteunen tijdens de wedstrijd.
Daarnaast is het mogelijk voor begeleiders om deze app te gebruiken bij het begeleiden van nieuwe, jonge en/of onervaren scheidsrechters tijdens hun eerste wedstrijden. Denk eraan dat je degenen die je begeleidt op tijd informeert dat je de app wilt gebruiken!

De app 'RefCom4All' is beschikbaar voor smartphones met iOS- of Android-besturingssystemen en kan gedownload worden uit de Appstore of de Playstore. Het enige wat naast de Smartphone nodig is, is een oortje met microfoontje wat standaard bij iedere smartphone meegeleverd wordt. Verder is het handig om voor het gebruik van de app de smartphone voldoende op te laden.
Ondanks dat de app zowel via Wifi als via 3G/4G te gebruiken is, raden wij aan de WiFi nog niet te gebruiken en deze tijdelijk uit te zetten tijdens het gebruik van de App. We zijn met de club bezig WiFi langs de velden beschikbaar te maken maar dit is in combinatie met de app nog niet stabiel.

Voor het gebruik van de app is bijgaande instructie gemaakt:
Nieuwe spelregels seizoen 2022/2023
Aangezien er dit seizoen een aantal nieuwe regels zijn, willen wij deze als Arbitragecommissie nog even onder de aandacht brengen zodat iedereen geïnformeerd is. Zie het instructiefilmpje op youtube:

Link naar YouTube spelregels jongste jeugd


Procedure scheidsrechtersfluitjes


Handout zaalbriefing scheidsrechters 2021/2022