header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Algemene Ledenvergadering 17 december!

Nieuws afbeelding 4-12-2019

Beste leden MHC De Reigers,

 

Hierbij nodigt het bestuur van MHC De Reigers u uit voor het bijwonen van de najaars-ALV op dinsdag 17 december 2019 om 20.00 uur in het clubhuis van MHC De Reigers.

 

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening voorzitter
  2. Concept notulen en besluitenlijst ALV 05 juni 2019 (zie bijlagen)
  3. Jaarverslag en financieel verslag (volgt zsm – achter inlogscherm)
  4. Verslag van de kascommissie
  5. Update Blaashal – Willem Verbrugh
  6. Stemming: Nieuw bestuurslid Algemene Zaken - John Nederstigt 
  7. Ingekomen stukken
  8. Rondvraag en sluiting

 

De benodigde stukken vindt u achter de inlog van de website.

 

Het bestuur