header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Voorjaars ALV deel 2, 23 juni 2021

Nieuws afbeelding 9-6-2021

Beste leden,

We nodigen je hierbij graag uit voor deel 2 van de ALV van het voorjaar 2021. Op 23 juni zullen we via video meeting onderstaande agenda met jullie doornemen. De begroting is op de website in te zien via de inlogpagina, die vindt je bovenin de website (rechts naast het item contact). Hier kun je net als in de app met je lidnummer en wachtwoord inloggen.

Agenda ALV 23 juni

1. Opening/mededelingen/ingekomen stukken

2. Begroting 2021-2021 (deze is vanaf heden te vinden achter de inlog op de website)

3. Contributie regelement(deze is vorige keer aan alle leden verstuurd)

4. Accorderen contributie regelement

5. Accordering begroting

6. Rondvraag

7. Sluiten

Wij starten om 20.00 uur en verwachten om 21.00 de vergadering te sluiten. De link voor de vergadering volgt voorafgaand via de website.

We hopen jullie te zien,

Warme groet,

het bestuur van de Reigers