header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

ALV MAANDAG 24 oktober as, staat deze al in je agenda?

Nieuws afbeelding 4-10-2022

Algemene ledenvergadering 1, maandag 24 oktober as van 20 tot 21.30 uurOnderwerp:  voorstellen en scenario's begroting 2022-2023

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering deze zomer hebben de aanwezige leden voorlopig ingestemd met de gepresenteerde begroting. Vanwege het exploitatietekort is met de leden afgesproken dat het bestuur de tijd zou nemen om na te gaan wat mogelijkheden waren om de begroting sluitend te krijgen en met voorstellen en scenario’s te komen. 


Omdat een van de scenario’s wellicht invloed zou kunnen hebben op het wel of niet opzetten van de blaashal heeft het bestuur ervoor gekozen om voor het doornemen en presenteren van de mogelijke scenario’s een afzonderlijke vergadering uit te roepen. 


Tijdens deze vergadering zal als enige agendapunt de aangepaste begroting 2022-2023 zijn. Let wel, alle andere zaken kunnen niet hier besproken worden. Daarvoor vindt een 2e vergadering plaats in november.


Zien we je de 24e? 


Het Bestuur.