header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Communicatie

Uitnodiging Bijzondere ALV - 28 nov 2023

Nieuws afbeelding 14-11-2023

Beste leden MHC De Reigers,


Hierbij wil ik u allen uitnodigen voor het bijwonen van een bijzondere Algemene LedenVergadering (ALV) op dinsdag 28 november 2023 om 20.00 uur in het Clubhuis van MHC De Reigers.


Dit is een extra ALV. De reguliere en formele Najaars-ALV wordt op korte termijn gepland.


De agenda ziet er als volgt uit:

1.Opening  

2. Voordracht en benoeming nieuw Bestuurslid: Bas van Eijndhoven

3. Korte toelichting verlate Najaars-ALV

4. Toelichting lopende zaken

- Ledenwerving - ontwikkelingen

- Planvorming en stappen uitbreiding Bestuur

- Stand van zaken Visiedocument (zomer 2023) & Actielijst

5. Toelichting plannen en aankomende stappen & besluitvorming Clubhuis Renovatie

6. Jaarkalender & activiteiten komende maanden

7. Eventuele ingekomen stukken

8. Rondvraag en sluiting


Graag tot de 28ste, 


Sportieve groet,

Het Bestuur