header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

 

INSCHRIJFFORMULIER


Privacy Verklaring MHC de Reigers ->Privacy Verklating MHC de Reigers

Nieuwe leden kunnen alleen maar lid worden door akkoord te gaan met een automatische incasso van de verplichte inschrijfgeld, de contributiegelden en de toeslagen.


LET OP : Voor de machtiging van de automatische incasso hebben we een kopie van het inschrijfformulier nodig met daarop de handtekening van de betreffende rekeninghouder. Dit getekende formulier kan op de club worden ingeleverd bij de bar, of kan ook worden gescand en gemaild naar de ledenadministratie.


 


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.