header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Onze club - Historie

 

Samenstellers: Frans Hessels, Erik Pennekamp

De oprichting

"Er is namelijk gebleken” - zo stond in de Hoofddorpse Courant van 8 januari 1965 – "dat bij de schoolgaande jeugd en in het bijzonder bij de jongelui, die buiten Hoofddorp, een middelbare school bezoeken een levendige belangstelling voor de hockeysport bestaat.’

 

De oprichtingsvergadering vond plaats op 3 december 1964 bij Van Driel & Van Dorsten aan de Stationsweg. Het bestuur werd gekozen uit de veertien aanwezigen.

Omdat er nog geen voorzitter had besloot men hoofdinspecteur G. Heeringa op het politiebureau te bellen. Direct toen hij de vergaderruimte binnen kwam, feliciteerde iedereen hemmet het voorzitterschap van de nieuwe opgerichte hockeyclub de MHC de Reigers. Hij stond voor een voldongen feit en zo had onze club zijn eerste voorzitter.

Gerrit Heeringa is degene die de naam Mixed Hockeyclub de Reigers heeft verzonnen. Mixed, omdat er in die tijd nog enkele clubs waren, die geen gemengd karakter hadden en Reigers omdat onze eerste voorzitter op zijn werkplek op het politiebureau een opgezette reiger had staan, die hij aan de club schonk.

Later schreef men over deze beginperiode in het clubblad het Kreigertje het volgende:

"Zo Dames en Heren, jongens en meisjes , was ongeveer de situatie in december 1964, een oprichtingsakte: geen geld, geen speelveld, geen clubgebouw, in feite geen leden, geen naam, geen clubkleuren, eigenlijk allen maar een idee”.

De club kreeg een oefenhoekje op het veld van de voetbalclub ETO, op het Concoursterrein. Daar mochten wij het gebouw van de ijsclub als kleedruimte gebruiken. Op deze plek is nu het parkeerterrein achter schouwburg De Meerse.

Later in het jaar kwamen de trainers uit eigen gelederen, de heren K.H. Ledeboer en A. van der Sluys gaven elke zaterdag om 14.00 uur training. Deze training werd vooral goed door de dames bezocht. Iedereen die lid werd, speelde meteen in het eerste team.

Omdat men het eerste jaar nog geen competitie speelde, werd volstaan met het berekenen van inschrijfgeld.

Aspiranten (12 t/m 13 jaar) f. 5,-- Senioren (> 18 jaar) f. 10,--

Junioren ( 14 t/m/ 17 jaar) f. 7,50 Donateurs f. 5,--


Vanaf 1966 bedroeg de contributie:

Seniorleden f. 60,-- per jaar

Juniorleden (12 – 18 jaar) f. 30,-- per jaar

In het seizoen 1965/1966 beschikte de club over vier teams, die alleen nog maar vriendschappelijke uitwedstrijden speelden.

1 dames senioren team

1 meisjes team (12 tot 15 jaar)

1 heren senioren team

1 jongens team (12 tot 15 jaar)

 

In deze tijden was het nog gebruikelijk dat nieuwe leden geballoteerd werden. De kandidaatspeler of -speelster moest eerst voor de ballotagecommissie komen (het bestuur), die dan besliste of de persoon in kwestie kon worden toegelaten. Keeper Ledeboer werd geballoteerd, maar toen bleek dat hij bij een andere vereniging op hoog niveau had gespeeld werd hij spoorslag aangenomen.

Inmiddels had het bestuur de volledige medewerking van de gemeente gekregen voor het verkrijgen van domicilie. De schoolsportvelden op Plan-Eyken (huidige vestigingsplaats) zouden in september 1966 voor de Reigers beschikbaar zijn.

In september 1966 begonnen de Reigers voor het eerst aan de competitie op de terreinen van de Koning Willem I laan (thans Wieger Bruinlaan) met vier elftallen, dames, heren, jongens, meisjes (leeftijd 12 tot 15 jaar). Het zou pas tot 1968 duren voordat een jongens A1 werd opgericht.

Er was nog geen kleedruimte, wat een vereiste was om aan de competitie deel te nemen.

Van de Gemeente kregen wij toestemming om de gemeentekassen als kleedruimte voor dames- en heren teams te gebruiken. Ook werd het kleedruimteprobleem wel opgelost door een plank over de sloot te leggen en zo kon men zich in de Arnoldushoeve (een boerderij op de plaats van het huidige blauwe veld) omkleden.

Aanvankelijk speelde onze seniorenteams in de onderafdeling, omdat dit door de KNHB verplicht gesteld was voor een startende vereniging.

Omdat de gemeente in die tijd nog streng gereformeerd was mochten de teams zondags niet voor elf uur spelen, voordat de kerkdienst afgelopen was.

De eerste jaren van de hockeyclub waren een vrolijke bende, een uitlaatklep in het gereformeerde Hoofddorp. Er was nog geen drankvergunning, maar toch was er regelmatig een fles Bokma (niet te verwarren met onze latere voorzitter) achter de bar te vinden. Ook in die tijd waren er prachtige feesten.

Op 10 juni 1966 werden de statuten bij Koninklijk Besluit goedgekeurd, waarvan op 16 augustus 1966 publicatie in de staatscourant, zodat de MHC de Reigers een rechtsgeldigheid bezittende vereniging werd.

In het seizoen 1966/1967 werden zowel het eerste Dames als Heren team net geen kampioen.

Toch besloot het bestuur van de Hockeybond beide elftallen naar de eerste klasse van de onderafdeling te laten promoveren.

Op 5 augustus 1966 ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel van B & W tot het garanderen van de tijdige betaling van rente en aflossing voor een geldlening van f. 20.000,-- voor de bouw van een kleedgelegenheid. Onze jonge vereniging komt door deze lening vrij zwaar te zitten. Onderhandelingen met de Nederlandse Sport Federatie vinden plaats om verdere financiële steun te krijgen. In 1967 kreeg onze vereniging f. 5.500,-- van de NSF.

 

1967

 

Als nieuwe trainer wilde men Frans Mahn aantrekken, bekend geworden als wielercoach. Hij zou voor het geven van anderhalf uur training f. 25,-- ontvangen. Na ampele overwegingen besluit men dat dit niet door kan gaan en omdat men "de hoge kosten” niet wilde verhalen op de leden.

Op 30 mei 1967 om 15.00 uur werd het clubhuis geopend door burgemeester F.Th. Dijckmeester, die wel wat met de hockeysport op had. Het clubhuis krijgt de naam "het Reigernest”. Dit eerste clubhuis stond op de plaats waar nu veld 2 is, tussen de dugouts.

Er moet beter op het Reigercostuum (met c geschreven in de notulen) gelet worden. Bij teveel leden is dit nog niet in orde. Wij deden mee met de Toto; daar verdiende de club aan.

Op 2 december 1967 was er een feestavond met boerenkoolmaaltijd in hotel De Landbouw, waar nu de RaboBank aan de Hoofdvaart gevestigd is en dat gerund werd door twee enthousiaste dames, van wie bijna alles mocht.

Die middag kwam Sinterklaas voor de jongste kinderen (tot 8 jaar) van leden en donateurs. Voor eerste maal was die rol weg gelegd voor de heer Heeringa en al spoedig gedurende vele jaren daarna voor de heer Van den Biggelaar.

 

1968

 

De dames werden kampioen en de heren eindigden op de tweede plaats. Beide teams promoveerden van de eerste klasse onderbond naar de 4eklasse KNHB.

In april 1968 werden de jongens junioren in hun afdeling kampioen.

De veteranen zullen ingeschreven worden voor de competitie, evenals een tweede dames elftal.

Er worden teveel ballen weggeslagen, waarnaar niet gezocht wordt. Het bestuur informeert of de kanten van de velden wat opgehoogd kunnen worden. Verzocht wordt de wedstrijd ballen apart te houden. De materiaalcommissaris moet goede ballen uitzoeken en ze opnieuw schilderen. De kosten bedroegen in die tijd f. 6,-- per bal.

Aan de dameskleding wordt gewerkt; er is nog steeds niet voldoende stof voor de overgooiers, die door dames van de vereniging zelf worden gemaakt. Een stencilmachine werd gekocht voor fl. 150. Het clubhuis moest regelmatig schoon gehouden worden. Er wordt een corveedienst ingesteld, van moeders (nog voor de feministische golf.).

Hans H. Leenders wordt de nieuwgekozen voorzitter, nadat de heer G. Heeringa zich voor deze functie heeft terug getrokken.

Nieuw spelregels in 1968

1. De middenbuly wordt vervangen door een push, zoals bij zaalhockey.

2. De inrol is vervangen door een "inslag”, een vrije slag op de zijlijn.

3. De hoekslagen worden nu beide "Amerikaanse”: steeds niet meer dan zes verdedigers achter de doellijn en de overige vijf achter de middenlijn.

4. Bij de strafhoekslag geldt als extra verzwaring, dat alleen de doelverdediger in het doel mag staan, terwijl de andere vijf verdedigers achter de doellijn zich moeten opstellen aan de andere kant van het doel dan waar de bal wordt aangegeven, zoals bij zaalhockey.

 

1969

 

Er wordt een oefendoel en een gewoon doel aangeschaft op kosten van de gemeente.

Er blijkt een flinke aanwas van aspirant-leden te zijn.

Op Koninginnedag werd voor de derde maal op Koninginnedag een toernooi georganiseerd dat van toen af aan de naam "Pieter van Driel Toernooi” kreeg. Aan het toernooi deden zeven heren- en zes dameselftallen mee. Op Hemelvaartsdag organiseerden wij een groot juniorentoernooi.

Er waren plannen om tot uitbreiding van de kantine over te gaan. Van de Nederlandse Sport Federatie kregen wij ditmaal f. 3.000,-- aan financiële steun. Een tijdelijke borgstelling van enkele leden werd voorlopig afgegeven totdat de gemeente garantie rond was.

Later dat jaar verstrekte de Cooperatieve Raifeisenbank te Hoofddorp een krediet van fl. 6.000,-- met als zekerheid de garantie van rente en aflossingen door de gemeente Haarlemmermeer. Looptijd van het krediet 20 jaar. Rente 8%, halfjaarlijks te voldoen.

Nadat toestemming van Publieke Werken was verkregen voor het verleggen van de leidingen onder het clubhuis, werd op 27 september 1969 de verbouwde versie van het eerste clubhuis geopend door twee jonge Reigerspelertjes.

Het aspiranten meisjesteam doet voor het eerst aan de competitie mee.

De drankvergunning wordt verkregen.

Men heeft geïnformeerd hoeveel verlichting kost (fl. 2.000). Gezien de financiële situatie kan dit voorlopig niet gerealiseerd worden. Trainingen op vrijdagavond kunnen dus vooralsnog niet plaats vinden. De penningmeester schrijft brieven aan leden en donateurs om gelden te werven voor de aanschaf van een verlichtingsinstallatie als eerste lustrum cadeau.

Nog steeds vindt ballotage van de nieuwe leden plaats. De voorzitter legt uit dat door invoering van de BTW het bier in prijs verhoogd wordt. Heren I heeft voor de vierde maal boete voor het niet invullen of te laat insturen van het wedstrijdformulier en betaalt als team een boete van f. 10,--. Overwogen wordt de kantine ook in het winterseizoen af en toe te openen voor bridge- en bingoavonden.

 

1970

 

Aan giften van de (oud) leden voor de licht installatie was fl. 115,-- binnen gekomen.

De KNHB stelt vanaf nu de regel in dat de veteranen 35 jaar moeten zijn. Met verjonging van de elftallen is iedereen het in principe mee eens, maar één ander is nog moeilijk te realiseren.

Er blijken besprekingen te lopen tussen Tennisvereniging Hoofddorp en de MHC de Reigers over een gezamenlijke toekomst.

In juni van dat jaar volgde Theo Claassen Hans Leenders op als voorzitter van de Reigers. De club heeft inmiddels 115 leden, die niet alleen uit Hoofddorp, maar ook uit omliggende plaatsen als Nieuw Vennep, Badhoevedorp, Heemstede en Amstelveen komen.

Er werd gespeeld op twee natuurgrasvelden, die de gemeente onderhield.

Er wordt een 15 meter hoge lichtinstallatie in de oefenhoek geplaatst (op dit moment staan daar nog de opvangwoningen). De obligatielening was geheel vol getekend door leden, donateurs en adverteerders uit het clubblad. Deze obligatielening is echter nooit afgelost! We hebben het beste complex van heel Noord Holland, aldus voorzitter Claassen.

De Reigers doen in het seizoen 1970/1971 met tien teams mee; onze eerste elftallen spelen in de 4e klasse van de landelijke bond. Het aantrekken van een vaste trainer is nog een te kostbare geschiedenis. Dick v.d. Sluys houdt zich met het voorbereiden op de wedstrijden bezig. De jeugd word getraind door enkele oudere leden.

Begin jaren 70 werden er feesten in de bunker bij de molen in Pax, in de Silo in Graan voor Visch en één maal in de Vespohal (zaalhockey toernooi voor de hele club)in Nieuw Vennep gehouden

 

1971

 

Er is jarenlang intensief zaalhockey gespeeld. De speeltijden waren nogal eens vervelend, want soms moest er na het spelen van een wedstrijd twee uur gewacht worden voor dat de volgende gespeeld kon worden. Een enkele keer is het gebeurd dat tijdens het spelen al later op de avond de zaalbeheerder de lichten uit deed.

Mej. Poelmans had geen auto en werd voor elke training uit de Beethovenstraat in Amsterdam, alwaar zij woonde, gehaald en terug gebracht.

 

1973

 

Een tweede meisjes juniorenteam gaat aan de competitie deelnemen.

 

1974

 

Eén van de hoogtepunten in het 40 jarig bestaan was de drie daagse trip naar het Thanet Hockey Festival in Ramsgate, Engeland. Dit was het grootste hockeyevenement ter wereld; zo’n 200 teams uit Europa, India, Pakistan en Australië kwamen binnen de lijnen. Twee teams van onze vereniging met in totaal zo’n dertig dames en heren namen aan dit toernooi deel. In de avond was er een chique diner. Aan het toernooi werd nog een minitrip naar zonnig Londen met twaalf Reigers, twee lelijke eenden en een echte auto.

 

1976

 

Het aantal leden bedroeg 152. Er deden elf teams aan de competitie mee. Er was sprake van een groot aantal aanmeldingen in met name de D en E categorie (van 6-9 jaar).Wel had het vorig seizoen een dames senioren team opgezegd i.v.m. de slechte accommodatie (clubhuis)

 

1977

 

Door een beter doelgemiddelde promoveerde ons eerste heren elftal van de 4eklasse naar de 3e klasse.

Een aanvraag tot het verkrijgen van een gemeentegarantie voor een lening fl. 150.00,-- wordt afgewezen. Het bestuur maakt zich ernstige zorgen. De kwaliteit van de kleedruimtes van het eerste vergrote clubhuis stond geen langer uitstel toe. Nu onze club was gepromoveerd naar de 3e klasse en de verwachte ledengroei, was daarnaast een derde natuurgrasveld onontbeerlijk. Toch zou het tot 1983 duren voordat dit gerealiseerd zou worden.

 

1979

 

Op zaterdag 1 september 1979, in het 3e lustrum jaar, werd het nieuwe tweede clubhuis geopend, met groot ceremonieel,. Mevr. Beazeley- Floors, medeoprichtster van onze club, onthulde de toepasselijke naam, die al in 1967 gegeven was aan het eerste clubhuis, "het Reigersnest”.

In de middag landden ondanks sterke wind drie parachutisten van de paraclub Icarus uit Loosdrecht met grote precisie op het Reigercomplex. Alleen de enig vrouwelijke springer had wat moeilijkheden. Zij dreef wat af en dreigde in een boom te belanden, maar ternauwernood kon deze noodlanding worden voorkomen.

Penningmeester, Ad de Groot was de grote motor van de bouwactiviteiten geweest. Er werd geld ingezameld door een kaarsen actie te houden. Daarnaast gingen Junioren onder toezicht van hun coaches oude kranten ophalen en deze werden "met bakken” bij de vereniging binnen gebracht. De prijs bedroeg fl. 0,25 per kg.

In zijn overzicht van de bouw van ons nieuwe clubhuis zegt onze penningmeester, dat alles wat mis kon gaan, dan ook mis is gegaan, panelen werden verkeerd aangemaakt, de sloot niet goed gedempt, etc. Door deze factoren escaleerden de kosten van de bouw.

Binnen de vereniging zijn stemmen opgegaan voor de oprichting van een Cricketafdeling.

In de jaren 70 was het een traditie om in de herfstvakantie een Scholensportdag te houden, tevens ledenwerfactie, om met de middelbare scholieren uit Hoofddorp hockey in contact te laten komen.

 

1979/1980

 

Dat jaar wordt de trainingsarbeid begeleid door Roeland Oltmans, toen hoofdklasse speler bij Pinoké, die net geslaagd was voor zijn trainers B diploma. (Later werd hij coach van het Nederlands Hockey Elftal. Ook was het in deze jaren dat El van der Wees (bekend om haar mooie handschrift) secretaresse werd.

 

Jaren tachtig

 

In de jaren tachtig waren Godfried Korstjens en Erik Pennekamp (respectievelijk onder het pseudoniem Urmul en Harlekijn) de vaste schrijvers in het krantje, dat wekelijks bij de leden werd thuisbezorgd. Het Kerst Kreigertje van 1988 was het literaire hoogtepunt.

In de zomer van 1981 gingen een aantal dames – en heren Reigers naar een toernooi in het Belgische Deauville Er was een diner in een afgekeurde keet, waar de banken te hard en de tafels te laag waren, maar waar het eten zo ontzettend lekker was en de gastvrijheid groot.

Ook waren er toernooien in La Baule (1980) in Bretagne en gingen wij een keer of vijf naar het onvolprezen toernooi in Mol (België).

Tot 1983 hadden wij twee natuurgrasvelden; daar kwam in 1983 een derde natuurgrasveld bij. Vroeger moesten er lijnen op het grasveld getrokken worden. Dat was geen eenvoudige zaak.

Als je achter je keek was de lijn lang niet altijd recht. Aanvankelijk werd dit gedaan met een oude kar met krijt erin. Soms viel de kar om en het gevolg was een grote krijtmassa. Andere verplichtingen op de club bestonden uit: lijnen trekken, doelen plaatsen, doelnetten controleren en de clubvlag hijsen.

Op 25 mei 1982 werd ons Dames I door een 4-0 overwinning uit bij Rijnsoever. Voor het eerst sinds de oprichting gaat ons eerste dames elftal naar de 3eklasse. Voor de wedstrijd moesten eerst nog de koeien uit het veld gejaagd worden.

Inmiddels was het fenomeen kunstgrasveld bekend. Men startte een actie, waarbij het kunstgras denkbeeldig in 3010 gelijke stukken werd verdeeld. Elk stuk werd te koop aangeboden aan leden en sponsors voor f. 25,00.

In december 1985 kwam een speciaal "Kunstgras Kreigertje” uit. Tot dan toe hadden wij drie natuurgrasvelden en voor trainingen een niet gedraineerde, dus meestal natte, oefenhoek (41 x 46 meter) en het slecht gedraineerde ijsbaanterrein (thans de atletiekvereniging). Er was een grote behoefte aan een extra grasveld.

Op zaterdag 23 mei 1987 werd het kunstgrasveld, dat was aangelegd door een bouwcombinatie van de Heidemij en Verom, door wedhouder Taco Cnossen feestelijk in gebruik gesteld. Een en ander was met veel medewerking van het bedrijfsleven, gemeentelijke instanties en inzet van onze leden gerealiseerd. De kosten van het veld bedroegen f. 500.000.

In dat zelfde jaar (1987) was het eerste herenelftal kampioen geworden en promoveerde automatisch naar de 2e klasse district. De kampioenswedstrijd werd op het nieuwe kunstgrasveld tegen Uitgeest op vrij gemakkelijke wijze met 5 –1 gewonnen.

In september 1987 kregen wij een lichtinstallatie op de velden, zodat nu ook ‘s avonds op eigen terrein kon worden getraind en gespeeld.

Tevens werd een groep recreatieve hockeyers benaderd (vaak ouders van hockeyende kinderen), die zonder de verplichting om elke week een wedstrijd te spelen,op de maandagavond actief konden zijn.

Tijdens de viering van het 25 jarig bestaan van de vereniging plaats onthulde wedhouder Cnossen het nieuwe logo. Een nieuwe vlag met dit logo werd in de mast gehesen. De voorzitter wees op het feit dat de Reigers een forse concurrentie van 23 naburige hockeyverenigingen ondervond.

Tegenslagen waren er in 1989 ook. Een deel van de lichtmast werd gestolen (f. 15.000,-- schade), een deel van de ballenvanger vernield (f. 8.500,-- schade), en de nodige ellende met warm water voorziening.

Het clubhuis blijkt in een erbarmelijke staat te verkeren. Vloeren zijn verrot, de verwarmingsbuizen doorgeroest.

 

Jaren negentig

 

Fieke Hoytema gaf in die jaren in de zomer tennisles op het kunstgrasveld. Regelmatig werd op onze velden bedrijfshockeywedstrijden gespeeld.

Onze secretaris pleegde een telefoontje naar de bestrijdingsdienst ongedierte van de gemeente met de mededeling dat er ratten intrek in het "Reigersnest” hadden genomen.

 

1992

 

In seizoen 1991/1992 eindigt ons eerste herenteam tezamen met Fit op een tweede plaats in de 2e klasse. De promotiewedstrijd wordt door een doelpunt in de laatste minuut gewonnen.

Velden en clubhuis bevonden zich nog steeds in deplorabele staat.

Maar ondanks al deze ellende was het op de club zoals vanouds "altijd gezellig”.

 

1993

 

Als gevolg van een bestuurlijke crisis in 1993, behartigde de interim bestuurscommissie "keep them flying” onder voorzitterschap van Alex van der Klei gedurende een half jaar de lopende bestuurszaken.

In de loop van 1993 stelde de gemeente zich garant voor een lening van f. 240.000,-- voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld. Alleen de SGP fractie stemde om principiële redenen tegen. Zes populieren moesten gekapt worden. Het was wederom de Heidemaatschappij die de werkzaamheden uitvoerde. Na een aantal weken van graven, het aanbrengen van een nieuwe laag zand, het oprichten van de lichtmasten en het plaatsen en een speciaal verende laag, was het dan zover. Op zaterdag 30 oktober 1993 vond de officiële opening plaats.

In die tijd was "het sportklimaat” bij de Gemeente niet erg best. Besloten werd op mede initiatief van toenmalig bestuur samen met enkele andere verenigingen een Sportraad Hoofddorp opgericht.

In deze jaren nam het aantal jeugdleden fors toe.

 

1997

 

In 1990 was door het bestuur reeds een bouwplan ingediend. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een definitieve bouwaanvraag in 1996. Net op tijd gezien de deplorabele toestand van het clubhuis. Diverse plannen hebben de revue gepasseerd. Van heel luxe tot heel sober. Uiteindelijk is gekozen voor een ruim, maar eenvoudig clubhuis in een houtsysteembouw. De kosten bedroegen fl. 680.000,-- (€ 310.000,-)

Door de late oplevering van het clubhuis (december in plaats van september) – deels veroorzaakt door leveringsproblemen van bouwmaterialen – loopt de vereniging duizenden guldens aan barinkomsten mis.

Het nieuwe clubhuis was naar Scandinavisch model en moest een blokhut zijn, want de gemeente had als eis dat het demontabel moest zijn, anders zou geen bouwvergunning worden verkregen.

Onze trots is de keuken; een dergelijke ruimte met zulke apparatuur is niet snel bij een andere vereniging terug te vinden.

Thans zijn alle kunstgrasvelden van de gemeente; de dugouts, de verlichting en het clubhuis zijn van onze vereniging.

In de jaren 1997 tot en met 1999 werden gezellige mosselavonden in ons nieuwe clubhuis gehouden.

 

21e eeuw

 

Op 13 oktober 2001 vond de opening van het derde kunstgrasveld plaats. Hoogtepunt was een wedstrijd tegen de Batavieren.

 

In het Kreigertje van 25 november stond de mededeling dat het Kreigertje gaat verdwijnen. Steeds meer leden maken gebruik van de website.

 

2006-2008

 

De vereniging wordt verder geprofessionaliseerd. De bar wordt ondermeer verpacht.

 

2009

 

De relatie met de gemeente is goed. Onder leiding van Erik Klein Nagelvoort (projectleider) worden in 2009 twee velden vervangen. Veld 1 wordt een heus semi-waterveld. En van veld 2 wordt de toplaag vervangen. Een prachtig plaatje dankzij super samenwerking met de gemeente. Het weer zit enigszins tegen bij de aanleg waardoor de start van het seizoen met veel kunst en vliegwerk tot stand komt. De basis voor een hoger technisch niveau is gelegd.

Raoul Grevenstuk wordt de eerste technisch manager van de vereniging.

 

2010

 

Het seizoen 2010/2011 was een zeer positief jaar op sportief gebied. MHC De Reigers kende vele hoogtepunten als een fors aantal kampioenschappen. Heren 1 wist te promoveren naar de eerste klasse. Unieke serie , van 3 naar 2 naar 1 in drie jaar onder leiding van Raoul Grevenstuk (Coach) en Angelique Wiltschek (manager). Dames 1 prolongeert in de tweede klasse. Dames 2 promoveert naar de reserve eerste klasse.

 

2011


In de zomer van 2011 is met de bouw van het nieuwe blauwe water veld gestart. Een uniek veld voor de vereniging, maar ook in Nederland. Iets wat dankzij de medewerking en investering van de gemeente Haarlemmermeer tot stand komt. Het veld heeft de zelfde eigenschappen als het veld waar in 2012 tijdens de Olympische Spelen in London op zal worden gespeeld. Verder is het veld voorzien van duurzame LED verlichting en een regenopvang bak onder het veld (Waber systeem), waarmee twee velden besproeid kunnen worden.

Heren 1 speelt in de Eerste klasse en Dames 1 in de Tweede klasse. Reigers Heren 1 wordt sport ploeg van het jaar in De Haarlemmermeer. De enorme prestatie die de ploeg heeft geleverd om van 3-2-1 ste klasse te stijgen in 3 jaar tijd en de inzet die het team doet voor de vereniging heeft geleid tot deze waardering in de gemeente.

Hoogtepunt was het landskampioenschap van Jongens D1, zowel op het veld als in de zaal. Voor het eerst in de historie van de vereniging dat een team Landskampioen werd.

 

2012

 

Op woensdag 21 maart 2012 waren de grootste hockeytalenten van Nederland op bezoek bij De Reigers! Na een training volgde een wedstrijd Reigers Heren 1- Nederland A (jongens jonger dan 18 jr). In Nederland A spelen diverse Hoofdklasse spelers, waarondervoormalig ReigerslidDennis Warmerdam. Er kwamen liefst 500 toeschouwers af op deze wedstrijd.

Op 1 mei 2012 speelde het nationale herenteam in voorbereiding op de Olympische Spelen in Londen een oefen interland tegen Zuid-Korea. Daar in London op een identiek blauw waterveld wordt gespeeld wilden de teams graag oefenen op een van de 5 blauwe velden in Nederland. Op 1 mei werd eveneens dit inmiddels vierde veld officieel geopend door Wethouder Sport Michel Bezuijen, Ruud van Hecke (Rabobank) en Erik Klein Nagelvoort (Voorzitter). Bijzonder was dat zelfs de Koreaanse Ambassadeur met gevolg aanwezig was bij de wedstrijd. Het Nederlands Elftal en het Koreaanse team trainden in de week ervoor regelmatig op het veld. Wel 45 vrijwilligers hebben in 5 weken tijd een enorme prestatie geleverd door een heus promo dorp en tribunes neer te zetten. De interland bracht 2500 bezoekers op de been naar de Haarlemmermeer.

Een commissie presenteert een plan om tot een multi-functioneel clubhuis te komen, met Chiropractor, Huiswerkbegeleiding, Atletiek, meer oplag ruimte. Het plan gaat de ijskast in vanwege de onzekere economische periode, de onzekerheid over de continuiteit van leden groei, onzekerheid over locatie versus de grote financieringslast.

Jongens D1 krijgt publieksprijs tijdens het sporttoppers gala van de gemeente Haarlemmermeer.

Heren 1 prolongeert onder leiding van coach Ferry Verbruggen in de eerste klasse. Dames 1 prolongeert in de tweede klasse o.l.v. Wouter Bernsen (coach) en Michael ter Veen (manager).

 

2013

 

De "Reiger hockey Dome” wordt geopend. In de tennishal van Healthcity is een echte zaalhockey vloer gelegd. Hierop is afgelopen winter met zeer veel plezier gehockeyed. Een uniek project waardoor nu het grootste deel van de jeugd teams in eigen zaal om de hoek kan trainen en wedstrijden spelen. Verder heeft dit geleid tot zeer goede prestaties bij de jeugd (D jeugd naar landskampioenschap en C jeugd naar districtskampioenschap) en Heren 1 (kampioen).

Daarnaast wordt de bar weer in eigen beheer genomen. Inmiddels is de vereniging zo groot dat er iemand in dienst wordt genomen voor de bar en deze een professioneel team samen heeft gesteld.

Ook het trainerscorps is verder geprofessionaliseerd met meer betaalde trainers en een opleidingstraject voor eigen jeugd.

Het clubhuis krijgt een face lift en wordt weer mooi geschilderd en opgeknapt van binnen.

Heren 1 speelt op het veld in de Eerste Klasse (coach Ferry Verbruggen, manager Elsbeth Dankelman). Dames 1 weet net de weg naar de eerste klasse niet te vinden en blijft in de tweede klasse (coach Jeroen Mahadew, trainer Willem Jan Oosterhof, manager Ren van Geldorp). De jeugd doet het wederom goed. JD1, JC1 spelen om districtskampioenschappen in de zaal. JB1 speelt mee in de finales van het landelijke Super B competitie en worden daar 6–de.

De vereniging is inmiddels gegroeid naar 970 leden.

 

 

 

 

Veertig jaar voorzitters van MHC de Reigers

1964/1967 Gerrit Heeringa †

1967/1970 Hans Leenders †

1970/1974 Theo Claassen †

1974/1975 Chris Steenkamer

1975/1977 Rutger Jan Leeuwens

1977/1980 Leo Bokma †

1980/1981 Jan Willem Gast

1981/1985 Leo Bokma†

1985/1986 Floris van Driel

1986/1988 Gerard de Vrey

1988/1990 Kees Coster  †

1990/1993 John van Diesen

1993/1994 Ton van Rossum

1994 1995 Alex van der Klei (voorzitter comm. Keep them flying)

1994//1997 Evert Boer

1997/1999 Bart de Regt †

1999/2001 Gerard Franken

2001/2002 Geen voorzitter (Bart de Regt  † a.i.) 

2002/2005 Han van Leeuwen

2005/2006 Rob Hartnack

2006/2011 Ger de Bruyn

2011/2016 Erik Klein Nagelvoort

2016-Heden Erwin Leferink