header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Onze club - de Huisregels


Exploitatie clubhuis

Met bovenstaande openstellingen worden leden/ouders in de gelegenheid gesteld iedere dag gebruik te maken van het clubhuis. Bij speciale activiteiten en evenementen zijn uitzonderingen mogelijk. Buiten de competitieperiode om zullen er andere openingstijden zijn.

De wens om het clubhuis of één van haar onderdelen te gebruiken moet tijdig worden aangemeld bij de exploitant van het clubhuis, via [email protected] Dit moet minimaal 7 dagen van tevoren worden gedaan i.v.m. bestellingen. Bij toernooien en grote activiteiten minimaal 14 dagen van tevoren.

Verder zijn de volgende regels van toepassing:

 • De inhoud van de EHBO-dozen is uitsluitend bedoeld voor het behandelen van blessures.
 • Meubilair wat verplaatst wordt dient door de gebruiker terug te worden gezet op de juiste plaats.
 • De toegang tot de bar en de keuken is voorbehouden aan mensen die daar een taak hebben.
 • Het vullen van flessen doet men in een van de kleedkamers.
 • Op zaterdag wordt er voor 13:00 uur geen alcoholische drank geschonken. Na 13:00 uur is verstrekking van alcoholische dranken alleen toegestaan aan volwassenen en junioren in de A-categorie jeugd vanaf 18 jaar.
 • Op zondag wordt alleen alcohol verstrekt aan volwassen en jongeren vanaf 18 jaar. Het verstrekken van alcoholische drank aan minderjarigen door meerderjarigen is aanleiding om uit het clubhuis te worden verwijderd.
 • Het is verboden te roken in het clubhuis.
 • Het gebruik van hard- en softdrugs, overmatig alcoholgebruik, agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie op onze accommodatie wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding om van het complex te worden verwijderd.

 


Consumpties

 • Het is niet toegestaan om meegebrachte consumpties in het clubhuis of op het terras te nuttigen.
 • Consumpties worden alleen verstrekt tegen pin betaling of tegen de door het Bestuur verstrekte consumptiebonnen.
 • Aan bondsscheidsrechters wordt voor de wedstrijd een kop koffie/thee aangeboden en na de wedstrijd nog 1 consumptie aangeboden.
 • Aan de spelers en tegenstanders van junioren en jongste jeugd wordt na de wedstrijd limonade aangeboden.
 • Personen die voor de Reigers werkzaamheden verrichten in het kader van onderhoud van het clubhuis of het sportcomplex hebben recht op koffie, thee of frisdrank, dit dient echter geregistreerd te worden in de kassa.

 


Parkeer/verkeersbeleid

 • Auto: Parkeer alleen op de daarvoor bestemde plekken en zorg altijd dat de weg vrij is om andere auto's door te laten. Parkeer netjes.
 • Ook de toegang tot het hek moet worden vrijgelaten i.v.m. calamiteiten. Er moet altijd een ambulance het complex op kunnen rijden.
 • Probeer zoveel mogelijk te parkeren bij verzamelen, vertrekken en aan te komen bij de Fanny Blankers Koenhal, Vork & Mes dan wel Den Burgh
 • Fiets: zet de fiets in het fietsenrek. Fietsen niet tegen het clubhuis aan plaatsen. Dit beschadigt de verf en jaagt de vereniging op extra onderhoudskosten. Fietsen niet langs het veld plaatsen (ook niet bij het Blauwe waterveld).
 • Het is niet toegestaan om met de fiets op de kunstgrasvelden te rijden.
 • Bromfiets/scooter: plaats de brommer/scooter langs het clubgebouw, niet dubbel parkeren. Met nadruk wordt erop gewezen dat stallen/parkeren op de accommodatie geheel voor eigen risico is. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan fietsen/bromfietsen die op het terrein zijn geparkeerd.

 


Rijden van jeugdleden

Ouders hebben bij toerbeurt rijdienst voor het team van hun kind. Rijden is een vanzelfsprekendheid en wordt niet beschouwd als een bijdrage aan de club.

Ouders dienen zich bewust te zijn om niet meer kinderen mee te nemen dan wettelijk is toegestaan en dienen zelf zorg te dragen voor een inzittendenverzekering.


Afval

 • Neem geen glaswerk of serviesgoed mee naar de velden. Zowel buiten op de terreinen als binnen in het clubhuis dient het afval in de vuilnisbakken gedeponeerd te worden.
 • We willen allemaal een schoon en opgeruimd clubhuis/complex hebben. We zullen dus ook met zijn allen hier een bijdrage aan moeten leveren!
 • Wijs anderen op hun gedrag aan. Spreek kinderen/ouders eens aan die hun rommel laten slingeren. Neem het goede voorbeeld en deponeer rondslingerend afval in de vuilnisbak.
 • Maak netjes gebruik van de toiletten. Spoel geen voorwerpen door het toilet die hier niet thuis horen. Niets is prettiger dan een fris en schoon toilet binnen te stappen.
 • Na het gebruik van een kleedkamer, dient deze schoon/opgeruimd achter gelaten te worden.
 • Maak verantwoord gebruik van alle spullen in en rondom het clubhuis.
 • Hoe meer we hier met zijn allen op letten, hoe meer we kunnen genieten van ons gezellige clubhuis.

 


Honden

 • Honden mogen niet binnen de hekken van de kunstgrasvelden komen.
 • Op het gehele buitenterrein moeten de honden aangelijnd zijn.
 • Uitwerpselen dienen door de eigenaar van de hond te worden verwijderd.

 


Alcohol en roken

 • Roken en sport gaan eigenlijk niet samen. Probeer daarom zo min mogelijk te roken, ook langs de lijn. Op het veld is het sowieso verboden te roken.
 • Trainers dienen tijdens hun 'dienst' niet in het zicht te roken.
 • In het Clubhuis en op het terras is het verboden te roken.


 


Gebruik van de velden

 • De velden zijn uitsluitend bestemd voor het spelen van hockey. Andere sporten, georganiseerd of ongeorganiseerd zijn niet toegestaan (tenzij hiervoor toestemming is gegeven door het Bestuurslid Algemene Zaken). Buiten de velden, zoals op het terras, de looppaden en in het clubhuis mag ook niet worden gehockeyd.
 • Het is niet toegestaan de velden te betreden met glaswerk, kauwgom, metalen noppen en rookwaren.
 • Het is niet toegestaan op de hekken of de dug-outs te zitten.
 • Het is niet toegestaan in de netten te hangen, te springen of te zitten. Netten voor doelen zijn zeer duur. Kapotte netten zullen worden verhaald op de veroorzaker (s).

 


Na de speeldag: terrein en clubhuis

 • Op zaterdag heeft een jeugdteam veegdienst in het clubhuis. Op zondag heeft een senioren- of veteranen/-innen team veegdienst.
 • Het laatst thuisspelende team strijkt de vlaggen en bergt de hoekvlaggen op in de ton in de hal van het clubhuis.

 


Richtlijnen spelers, trainers en coaches

Tijdens de trainingen zijn de trainers verantwoordelijk voor een ordelijk gebruik van de kleedkamers, het materiaalhok en de velden. Zij zijn daartoe in het bezit gesteld van 2 sleutels op grond van het Sleutelreglement.

Iedereen ziet erop toe dat het clubhuis, de velden, de dug-outs en de nabije omgeving netjes en schoon blijven, en treffen hiervoor gepaste maatregelen, indien gewenst. Er zijn voldoende afval bakken aanwezig. Wij spreken elkaar aan op het opruimen van rommel en geven het goede voorbeeld.

 


Club Historie

Mixed Hockey Club De Reigers is opgericht op 3 december 1964 en speelde op 2 grasvelden, in het centrum van Hoofddorp. Tegenwoordig is het sportpark gelegen op het Arnolduspark, nabij de atletiekbaan, het tennis & squashcentrum en de skipiste, vlak aan de Ringweg Noord. MHC De Reigers telt zo'n 1000 spelende leden. Daarnaast is er een fors aantal donateurs en Leden van de Club van 100, die de club financieel mede ondersteunt.

MHC De Reigers beschikt over 4 uitstekende kunstgrasvelden. Waarvan één semi-waterveld, en één officieel Olympisch blauw waterveld. Al onze velden zijn met verlichting en geschikt voor trainingen en avondwedstrijden. MHC De Reigers heeft een klassieke houten accommodatie met ruime en goed uitgeruste kleedkamers, een grote bar, een ruim clubhuis en een uiterst moderne keuken.