header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Commissies

Erwin Leferink
Bestuur

Voorzitter
Rene van Geldorp
Bestuur

Algemeen Bestuurslid
Jeroen Thiers
Bestuur

Technische zaken
John Nederstigt
Bestuur

Algemeen Bestuurslid
Ronald Duwel
Bestuur

Penningmeester
Penningmeester                           

• Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
• Vergadert maandelijks met het bestuur
• Is voorzitter van de financiële commissie
• Controle op inkomsten en uitgaven van de vereniging
• Beheert de geldmiddelen
• Verzorgt samen met financiële commissie de administratie van de inkomsten en uitgaven in AccountView
• Verwerkt de bankboekhouding in de ledenadministratie
• Begeleidt de financiën van de commissies
• Onderhoudt contact met de personeelsadministratie
• Doet de betalingen namens de vereniging
• Bereid bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)

Dat is vast veel werk?
Dat valt reuze mee want de taken als crediteuren, debiteuren, barboekhouding en ledenadministratie zijn verdeeld over verschillende vrijwilligers.

Uren:
De gehele taak kost ongeveer 2 a 3 uur tijd per week. Waarbij het de ene week wat meer is en de andere week wat minder. Je kan deze tijd, met uitzondering van de bestuursvergaderingen indelen naar eigen wens.

Esther Kroes
Bestuur

Secretaris
Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat en vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.
Verantwoordelijk voor
• Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de maandelijkse bestuursvergadering en zorgt voor eventuele uitnodigingen van gasten / commissies.
• Notuleert bestuursvergaderingen
• Behandelt in- en uitgaande post via email (secretaris @mhcdereigers.nl / [email protected] / [email protected]) maar ook via de postbus van de vereniging en zet actie uit bij betreffende functionaris binnen de vereniging
• Coördineert in overleg met de wedstrijdsecretaris, arbitragecommissie en de commissie sportiviteit & respect strafzaken
• Bereidt de ALV voor (aankondiging, presentatie, documentatie), notuleert en zorgt voor opvolging van actiepunten.
• Dient als contactpersoon naar het bestuur voor diverse commissies binnen de vereniging.
• Treedt op als contactpersoon voor AVG
• Staat in nauw contact met ledenadministratie ivm verzoeken tot coulance en zorgt voor terugkoppeling van de beslissing van het bestuur naar ledenadministratie en verzoeker.
Marjolein Hunsche - Van Dam
Bestuur

Algemeen Bestuurslid
Ingride Groenen
Technische zaken
Hockeyschool
coördinator 1e jaars
Frida de Leeuw
Technische zaken
Hockeyschool
Coordinator
Marye Spijkerman
Technische zaken
Hockeyschool
Coordinator
Willeke Op de Beek
Technische zaken
Hockeyschool
Coordinator
Patricia van der Meer
Technische zaken
Hockeyschool
coördinator 2e jaars
Ingride Groenen
Technische zaken
Hockeyschool
coördinator 1e jaars
Barbara Koeleman
Technische zaken
TC Junioren
Voorzitter
Vacature
Technische zaken
TC Junioren
Coordinator
Linda Weijers
Technische zaken
TC Junioren
Coordinator
Ellis Kerckhoffs-Jautze
Technische zaken
TC Junioren
Coordinator
Christa Van Melsem Kocsis
Technische zaken
TC Junioren
Coordinator
John Itter
Technische zaken
TC Junioren
Coordinator
John Itter
Technische zaken
TC Junioren
Coordinator
Jack Warmerdam
Technische zaken
TC Junioren
Coordinator
Jack Warmerdam
Technische zaken
TC Junioren
Coordinator
Henri Volkers
Technische zaken
TC Senioren
Voorzitter
Melissa van Leeuwen
Technische zaken
TC Senioren
Dames
Nana Hogerheijde
Technische zaken
TC Senioren
Dames
Vacature
Technische zaken
Zaalhockey
Coordinator
Vacature
Technische zaken
Zaalhockey
Coordinator
Wiegert de Regt
Technische zaken

Technisch manager
Willem Verbrugh
Technische zaken
Hockeymateriaal
Ass.Keepersmateriaal
Vacature
Technische zaken
Hockeymateriaal
Coordinator
Vacature: Coördinator hockeymaterialen

• De hockeymaterialencommissie heeft tot taak het beheren van en het plegen van onderhoud aan de hockeymaterialen, voornamelijk keepermaterialen;

• De jaarbegroting opstellen en indienen bij het Bestuur voor de jaarvergadering in mei. Materiaal inkopen, keepermateriaal voorraad beheren en budgetbewaking.

• Training- en overig benodigd materiaal wordt door de technische staf/trainers aangevraagd, de materialencommissie bestelt dit op verzoek.

• Het meeste werk zit in de keepermaterialen, met zo’n 65 keepertassen in omloop kost dit 2 uur per week aan beheer in de 28 weken van het hockeyseizoen. Keepers melden zich op het wekelijkse service uur voor vervanging van versleten of niet meer passend materiaal, waarbij door de assistent keepermateriaal reparatie of aanpassingen gedaan worden of vanuit de voorraad materiaal vervangen wordt

• Verder worden aan het einde van het seizoen de tassen ingenomen en de borg teruggestort en in de zomer worden de tassen klaargemaakt voor het nieuwe seizoen (controleren, repareren, samenstellen, totaal voor alle tassen ongeveer 30 uur in de zomervakantie). Inname en uitgifte kosten elk 4x3 uur in de laatste en eerste week.

• Omdat we kennis over het keepermateriaal en ervaring op een degelijke manier willen overdragen zoeken we voor seizoen 2018-2019 een aspirant coördinator die deze rol samen met de huidige coördinator wil vervullen zodat in het seizoen 19-20 met succes de huidige stand van service, efficiëntie, kwaliteit en budget gehandhaafd blijft.Goede keepers met een veilige uitrusting op ieder niveau en op iedere leeftijd is in het belang van alle spelers.

Willeke Op de Beek
Technische zaken
Hockeyschool
Voorzitter
Krista van der Duin
Technische zaken
Hockeyschool
Coordinator
Job Brenkman
Technische zaken
Keepersschool
Coordinator
Henri Volkers
Technische zaken
TC Senioren
Heren
Henri Volkers
Technische zaken
TC Senioren
Recreanten
Marjolein Hunsche - Van Dam
Wedstrijdzaken

Wedstrijdsecretaris
Als wedstrijdsecretaris ben je de spil tussen het bestuur, TC leden, veldkeurmeesters, arbitrage, commissie sportiviteit en respect, andere verenigingen en de KNHB

Je bent verantwoordelijk voor:

• Het op tijd inschrijven van de teams bij de KNHB
• Het bewaken dat de teams op het juiste niveau worden geplaatst
• Het regelen van oefenwedstrijden voor breedteteams voor aanvang van het seizoen
• Het op tijd inplannen van het reguliere wedstrijdschema
• Het op tijd inplannen van inhaalwedstrijden
• De veldindeling op de zaterdagen
• Afgelastingen
• De bewaking van opmerkingen op het wedstrijdformulier
• Het verwerken van de uitslagen naar de KNHB
• Het faciliteren van wijzigingen op het speelschema, binnen de ruimte die het regelement van de KNHB biedt
• Je bent op de hoogte van het reglement van de KNHB en draagt deze uit
• Je hebt te maken met veel in- en externe communicatie, waaronder:
- Eerste aanspreekpunt vanuit de KNHB
- Faciliterende rol voor veldindeling en alle wijzigingen hierop
- Contact met andere wedstrijdsecretariaten
- Communicatieverspreiding rondom toernooien

Marjolein Hunsche - Van Dam
Wedstrijdzaken

Wedstrijdsecretaris
Wedstrijdsecretaris Jongste Jeugd

Als wedstrijdsecretaris jongste jeugd ben je de spil tussen het bestuur, TC leden, veldkeurmeesters, arbitrage, commissie sportiviteit en respect, andere verenigingen én de KNHB

Je bent verantwoordelijk voor:
• Het op tijd inschrijven van de teams bij de KNHB
• Het bewaken dat de teams op het juiste niveau worden geplaatst
• Het regelen van oefenwedstrijden voor de jongste jeugd voor aanvang van het seizoen (ook de F-stage)
• Het op tijd inplannen van het reguliere wedstrijdschema
• Het op tijd inplannen van inhaalwedstrijden
• De veldindeling op de zaterdagen
• Afgelastingen
• De bewaking van opmerkingen op het wedstrijdformulier
• Het verwerken van de uitslagen naar de KNHB
• Het faciliteren van wijzigingen op het speelschema, binnen de ruimte die het regelement van de KNHB biedt
• Je bent op de hoogte van het reglement van de KNHB en draagt deze uit
• Je hebt te maken met veel in- en externe communicatie, waaronder:
- Eerste aanspreekpunt vanuit de KNHB
- Faciliterende rol voor veldindeling en alle wijzigingen hierop
- Contact met andere wedstrijdsecretariaten
- Communicatieverspreiding rondom toernooien

Henri Volkers
Wedstrijdzaken

Wedstrijdsecretaris
Omschrijving: Wedstrijdsecretaris senioren

• Draagt zorg voor het tijdig inplannen en organiseren van de wedstrijden.
• Doet dit in goed overleg met de TC senioren en de arbitragecommissie.
• Is verantwoordelijk voor de teaminschrijving.
• Is contactpersoon voor wedstrijdsecretarissen van andere clubs en voor de Bond (t.a.v. de seniorencompetitie).

Taken Wedstrijdsecretaris senioren MHC de Reigers

• inschrijven teams (aangeleverd door de TC) (mei)
• controleren van de inschrijvingen / indeling teams bij de bond (juni en augustus)
• verantwoordelijk voor het indienen van de teamindeling van H1 ( en D1 afh. van niveau)
• plannen wedstrijden twee weken van te voren
• verantwoordelijk voor het invullen van de wedstrijdformulieren ( zo nodig helpen herinneren van teams en scheidsrechters)
• contactpersoon voor de Bond, informatie doorsturen naar TC of teams
• vragen van teams beantwoorden
• bijwonen van TC vergaderingen
• vragen van andere clubs doorgeven of beantwoorden
• vragen van Reigerteams doorgeven naar de Wedstrijdsecretaris van andere clubs
• eventueel bezoeken van vergadering Noord Holland KNHBUren:
Deze taak kost ongeveer 1 uur per week gedurende het veldseizoen.

Tim Sekreve
Wedstrijdzaken

Wedstrijdsecretaris
Omschrijving: Wedstrijdsecretaris senioren

• Draagt zorg voor het tijdig inplannen en organiseren van de wedstrijden.
• Doet dit in goed overleg met de TC senioren en de arbitragecommissie.
• Is verantwoordelijk voor de teaminschrijving.
• Is contactpersoon voor wedstrijdsecretarissen van andere clubs en voor de Bond (t.a.v. de seniorencompetitie).

Taken Wedstrijdsecretaris senioren MHC de Reigers

• inschrijven teams (aangeleverd door de TC) (mei)
• controleren van de inschrijvingen / indeling teams bij de bond (juni en augustus)
• verantwoordelijk voor het indienen van de teamindeling van H1 ( en D1 afh. van niveau)
• plannen wedstrijden twee weken van te voren
• verantwoordelijk voor het invullen van de wedstrijdformulieren ( zo nodig helpen herinneren van teams en scheidsrechters)
• contactpersoon voor de Bond, informatie doorsturen naar TC of teams
• vragen van teams beantwoorden
• bijwonen van TC vergaderingen
• vragen van andere clubs doorgeven of beantwoorden
• vragen van Reigerteams doorgeven naar de Wedstrijdsecretaris van andere clubs
• eventueel bezoeken van vergadering Noord Holland KNHBUren:
Deze taak kost ongeveer 1 uur per week gedurende het veldseizoen.

Vacature
Wedstrijdzaken

Coordinator
Coördinator Velddienst Jongste Jeugd

Voor het komend seizoen zijn we op zoek naar een ouder die ons vrijwilligersteam wil versterken als coördinator Velddienst Jongste Jeugd (Ook wel de “Gele Jassen Dienst” genoemd)

Velddienst houdt in dat het aangewezen team:
• De E en F velden opbouwt voor de wedstrijden: plaatsen van de doeltjes en pionnen op de juiste plek of
• De E en F velden opruimt na de wedstrijden
• De velden naloopt om te controleren of alles er weer netjes uitziet. Dus het weghalen van lege bekers en afval en eventueel gevonden voorwerpen en zorgt dat de doeltjes weer terug gezet worden waar ze horen

Om deze dienst in te plannen en te coördineren zoeken we een ouder die de indeling van deze dienst op zich wil nemen. Dit houdt in:
• Je maakt aan het begin van een nieuwe speelronde (3x) aan de hand van de wedstrijdplanning een indeling voor de teams zodat iedereen evenredig vaak een velddienst heeft.
• Je zet de taken in de opmerkingen bij de wedstrijd in LISA.
• Je maakt een veldplattegrond en legt dit achter de bar voor de opbouwende teams.
• je communiceert naar de teams en zorgt ervoor dat ze hun dienst niet vergeten.
• Je hoeft in principe niet zelf aanwezig te zijn op de velden om deze rol uit te kunnen voeren.

De rol Coördinator Velddienst Jongste Jeugd kost je aan het begin van een nieuwe speelronde ongeveer 4-6 uur werk, en wekelijks een half uur om de teams te herinneren aan hun komende dienst. In ruil daarvoor krijg je een mooie wedstrijddag waarin alle jongste jeugd teams direct lekker aan de wedstrijd kunnen beginnen.
Ben jij of ken jij degene die deze rol graag zou willen uitvoeren en daarmee alle jongste jeugd teams en de vereniging een handje wilt helpen. Stuur dan een even een korte e-mail naar: [email protected]
Bertil Scholten
Arbitrage

Voorzitter
Voorzitter Arbitragecommissie
- algehele leiding van de Arbitragecommissie
- opstellen jaarlijkse arbitragebegroting
- aanspreekpunt voor KNHB en andere cubs inzake arbitrage
- organiseren van jaarlijkse spelregelcursus en bijbehorende eLearning
- organiseren van workshops en briefings
Ad Verheij
Arbitrage

Coordinator
Begeleidingscoördinator Jeugdarbitrage
- samenstellen en onderhouden van een begeleidingsteam
- op orde houden van de begeleidingsmaterialen in de box
- tijdig versturen van info naar te begeleiden scheidsrechters
- uitvoeren van begeleiding en afmelden resultaat aan de planner
- overzicht bijhouden v.w.b. wie en hoe vaak begeleiding gehad
- onderhouden van contact met andere clubs m.b.t. begeleiding
Martijn Bakker
Arbitrage

Planner/Indeler
Scheidsrechter coördinator zaterdag / junioren
Harry Weijers
Arbitrage

Coordinatie CS+
Coördinatie programma CS+
Henri Volkers
Arbitrage

Coordinator
Scheidsrechtercoordinator zondag/senioren
Jack de Moor
Arbitrage

Coordinator
Backup scheidsrechtercoordinator zondag/senioren
Vacature
Arbitrage

Planner/Indeler
Backup Planner/Indeler
Vacature
Sponsorcommissie

Voorzitter
Vacature Voorzitter Sponsorcommissie

• Bewaakt, coördineert en stuurt activiteiten aan van de Sponsorcommissie conform de jaardoelen en in lijn met het verenigingsbeleid
• Stemt periodiek (telefonisch) af met bestuur vertegenwoordiger
• Rapporteert indien nodig in de ledenvergadering
• Heeft enige representatieve verantwoordelijkheid naar sponsors bij activiteiten
• Vergadert maandelijks met de commissie
• Bewaakt met Penningmeester de inkomsten en uitgaven van de commissie
• Stelt sponsor jaarbegroting op


Dat is vast veel werk? Dat valt reuze mee want de parallelle (verenigings)activiteiten doe je samen met o.a. andere commissies als Kledingcommissie, Evenementencommissie en Barcommissie. Zo worden werkzaamheden verdeeld over verschillende commissies, commissieleden en vrijwilligers.

Uren:
De gehele taak kost ongeveer 2 uur tijd per week. Waarbij het de ene week wat meer is en de andere week wat minder. Je kan deze tijd, met uitzondering van de commissievergaderingen indelen naar eigen wens.

Profiel:
De voorzitter is bij voorkeur commercieel ingesteld en is goed in staat om samen met de andere commissieleden een pro-actief sponsorbeleid uit te voeren ten gunste van de vereniging en de leden.
Lia Noordman
Sponsorcommissie

Secretaris
Johan van Staalduinen
Sponsorcommissie


Erwin van der Valk
Sponsorcommissie


Marianne Granneman-rus
Sponsorcommissie


Nynke Jensma
Ondersteunende commissies
Barcommissie
Voorzitter
Sigrid Cornet
Ondersteunende commissies
Barcommissie

Ingeborg Klein Nagelvoort
Ondersteunende commissies
Barcommissie

Anita van Deudekom
Ondersteunende commissies
Barcommissie

Raymond de Moes
Ondersteunende commissies
Accommodatie
Coordinator
Michel Sakes
Ondersteunende commissies
Communicatie
Voorzitter
Peer van Beljouw
Ondersteunende commissies
Communicatie
Webmaster
Gert Jan Regtuit
Ondersteunende commissies
Electrotechnisch Beheer, Onderhoud en ICT
Voorzitter
Gerard Meijer
Ondersteunende commissies
Electrotechnisch Beheer, Onderhoud en ICT

Peer van Beljouw
Ondersteunende commissies
Electrotechnisch Beheer, Onderhoud en ICT

Erik Slooff
Ondersteunende commissies
Electrotechnisch Beheer, Onderhoud en ICT

Jacqueline de Vries
Ondersteunende commissies
Evenementencommissie
Financiele Administratie
Karin Dekkers
Ondersteunende commissies
Evenementencommissie

Albertine Wamsteker
Ondersteunende commissies
Evenementencommissie

Getty Wouts
Ondersteunende commissies
Evenementencommissie

Erica Rijke
Ondersteunende commissies
Evenementencommissie

Marion van de Werff
Ondersteunende commissies
Evenementencommissie
Voorzitter
Marion van de Werff
Ondersteunende commissies
Evenementencommissie

Lex Vonk
Ondersteunende commissies
Kascommissie
Voorzitter
Evelyn Regtuit
Ondersteunende commissies
Kleding commissie
Coordinator
Lucienne Bresser
Ondersteunende commissies
Kleding commissie
Coordinator
Masenka Zeulevoet
Ondersteunende commissies
Ledenadministratie
Ledenadministratie
Vacature
Ondersteunende commissies
Ledenadministratie
Ledenadministratie
Omschrijving: Ledenadministratie (niet financieel)

• Houdt het gehele ledenbestand up-to-date, verwerkt de inschrijvingen en verwerkt opzeggingen;
• Past adreswijzigingen en financiële gegevens van de leden aan;
• Werkt (via e-mail) nauw samen met de financiële collega van de ledenadministratie
• Informeert de lijncoördinatoren per e-mail als er een nieuwe aanmelding binnen komt en als een aanmelding definitief lid wordt
• Vergadert indien gewenst met een van de andere commissies (1 tot 4 x per jaar)

Uren:
De gehele taak kost gemiddeld ongeveer 2 uur tijd per week. Aan het einde en begin van het seizoen is het ongeveer 4 uur per week. Je kan deze tijd, met uitzondering van eventuele vergaderingen, indelen naar eigen wens.

Profiel:
De ledenadministrateur/-trice heeft affiniteit met administratie, houdt makkelijk overzicht, is computervaardig en kan nauwkeurig werken.

Ps. Wil je graag samen met iemand anders deze functie invulling geven? Dat kan natuurlijk ook en het biedt daardoor ook meer flexibiliteit.
Sanneke Castien
Ondersteunende commissies
Ledenadministratie
Financiele Administratie
Vacature: Ledenadministratie (financiële gedeelte)

De ledenadministratie bij MHC de Reigers is verdeeld in twee functies namelijk een administratieve en een financiële taak. Deze vacature bestaat uit de financiële afhandeling van de ledenadministratie. De volgende taken worden uitgevoerd.
- Niewe leden koppelen aan de juiste contributie-vorm en activeren (2 uur/maand)
- Maandelijks facturen/incasso’s versturen naar leden van MHC de Reigers (1 uur/maand)
- Maandelijks herinneringen/aanmaningen versturen naar leden van MHC de Reigers (3 uur/maand)
o Bijhouden betalings achterstanden (in Excel)
- Financiële vragen over de contributie van MHC de Reigers beantwoorden per mail (3 uur/maand)
- Coulances bij het bestuur aandragen en verwerken (1 uur/maand)
- Contacten onderhouden met Stichting Leergeld (0,5 uur per maand)
- Seizoenswisseling regelen in het administratieve system (KIM) (10 uur per jaar)
- Zaalhockey facuratie verwerken (6 uur per jaar)


Uren:
De werkzaamheden vragen minimaal 2 uur per week.

Wilco Hoekstra
Ondersteunende commissies
Sportiviteit en Respect
Voorzitter
Tim Meijer
Ondersteunende commissies
Sportiviteit en Respect

Ernst Gelderman
Ondersteunende commissies
Sportiviteit en Respect

Linda ter Elst
Ondersteunende commissies
Sportiviteit en Respect
Vertrouwenspersoon
Dit is een persoon die buiten onze club staat maar wel aan ons verbonden is en aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of persoonlijke problemen. Hij/zij heeft geheimhoudingsplicht en kan onderzoek doen, advies geven, bemiddelen en eventueel rapporteren.
Hans Jonker
Ondersteunende commissies
Veldbeheer
Coordinator
Peer van Beljouw
Ondersteunende commissies
Website
Webmaster
Judy Sakes
Horecaexploitatie

Bar- en Clubhuis beheer
Denise van Os
Ledenwerving

Coordinator
Ledenwerving
Marjon Bakker
Ledenwerving

Coordinator
Ledenwerving
Vacature
Ledenwerving

Coordinator
Ledenwerving
Open vacature
Ledenwerving

Coordinator
Ledenwerving
Vacature
Ledenwerving

Ondersteuner
ondersteuning Ledenwerving Commissie

De club zoekt altijd nieuwe leden en heeft deze ook nodig!
De proeflessen zijn een ideaal moment om kennis te maken meter Reigers! Hoe fijn is het als er iemand is die je welkom heet, de weg wijst en vriendelijk informeert over hockeyen bij onze club!

Wij zoeken enthousiaste vaders of moeders die het visitekaartje van de jongste jeugd zijn; die het leuk vinden om te helpen bij de proeflessen jongste jeugd.

Hoe kan je helpen:
- nieuwe ouders en kinderen ontvangen, ouders vertellen over de Reigers en de kindjes met leenstick naar het veld en de trainers brengen voor hun proefles
- beschikbaar zijn op maximaal 8 x per jaar een woensdagmiddag tijdens trainingstijden van enerzijds funkey & benjamins anderzijds F & E jeugd. Ideaal om samen te doen of met een pool van ouders.

Deze woensdagen staan ruim van te voren vast en zijn waarschijnlijk begin en eind september, begin november, begin maart en medio april. Uiteraard met ondersteuning van trainers en lijncoördinatoren van de jongste jeugd en in nauwe samenwerking met de commissie ledenwerving.

Als je nog iets meer zou willen doen, kun je ook lid van Ledenwerving Commissie worden.

Voor vragen of aanmelden kun je terecht bij [email protected]